top of page
Aile Uyuşmazlık

Boşanma Davaları

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesidir. Son dönemlerde ülkemizde yaygınlaşan boşanma ancak; Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinden bir veya birkaçının varlığı halinde hakimin tarafların boşanmasına karar vermesi ile mümkündür.

Evlilik; kadın ile erkeğin ortak bir hayat kurmasıdır. Evlenen çiftler ortak bir hayat kurarak yeni aile kurmaktadır. Farklı bir ailede, ortamda ve kültürde yetişen iki kişinin hayatlarını birleştirerek yeni bir yapı oluşturması karmaşa bir durumu da ortaya koymaktadır. Bu nedenle iki farklı kültür ve ortamda yetişen iki kişinin evlilik birliğini sürdürmesi için belli şartları, sorumlulukları da yerine getirmesi gerekmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Taraflardan birisi ya da her ikisi boşanmak istiyor ise durumlarına göre boşanma davası türlerinden birisi ile boşanma davası açılacaktır. Öncelikle tarafların anlaşmalı boşanma davası ile mi yoksa çekişmeli boşanma davası ile mi boşanacağı tespit edilmelidir. Taraflardan her ikisi de boşanmak istiyor ve boşanmanın diğer unsurlarında da anlaşmışlar ise anlaşmalı boşanma yolu ile boşanacaktır.

Ancak taraflardan yalnızca birisi boşanmak istiyor ya da her ikisi de boşanmak istiyor ama boşanmanın diğer unsurlarında uyuşmazlık bulunuyor ise çekişmeli boşanma davası yolu ile boşanma davası açılacaktır. Çekişmeli boşanma davası türüne göre dava açmaya karar veren eş, boşanma sebeplerini dayandırdığı iddialarını ve iddialarını ispatlayacak delilleri ile birlikte dava dilekçesi hazırlamalıdır. Uzman bir boşanma avukatından yardım almalıdır. Alelade ya da hukuki bilgisi olmayan bir kişinin açmış olduğu dava, hukuki kayba ya da ileride geri dönülmez hukuki kayba yol açacaktır.

Boşanma Davalari | Avukat Muhammet EREN: Faaliyet Alanları

Şanlıurfa Tazminat Avukatı
BOŞANMA NAFAKA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI

Law

Şanlıurfa Anlaşmalı Boşanma Avukatı

ANLAŞMALI BOŞANMA ve ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma ne demek, anlaşmalı boşanmadan farkı nedir? Çekişmeli boşanmanın analizini yapacak olursak; boşanmak isteyen tarafların ‘nafaka’, ‘maddi manevi tazminat’, müşterek çocuk varsa velayet konularında anlaşamadıkları hallerde çözüme varılması için açılmış olan davadır. Sadece iki tarafın boşanmak istediği durumlarda değil, bir tarafın boşanmak istediği, diğer tarafın boşanmak istemediği durumlardaki boşanma davası çekişmeliye dönüşmektedir.

Bir duruşmada sona ermeyen bir dava türüdür. Bu nedenle en çok karşılaştığımız sorulardan birisi: "Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?" sorusudur. Çekişmeli boşanma davasıyla boşanacak olan kişilerin anlaşmalı boşanmada olduğu gibi bir duruşmada sona ermediğini bilmeleri gerekmektedir. Bunun yanında ispat ve kusur tespitinin önemli olan davada davacı iddiasını, davalı ise savunmasını ispatlamalıdır.

Business Meeting

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davası devam ederken dava tarihinden başlamak üzere tedbiren nafaka ödenmesine talep edebilmektedir. Tedbir nafakası, dava sürecinde dava devam ederken ödenmektedir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, eşin diğer eşe ödemekle zorunlu olduğu aylıktır. Mahkeme kararıyla verilen yasal bir yükümlülüktür. Nafaka boşanma davası devam ederken ya da boşanma davası sona erdikten sonra ödenen aylık yasal zorunluluktur. Nafakanın birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Her nafaka çeşidine göre ayrı ayrı şartları da bulunmaktadır. Kanunda sayılan şartların bulunması halinde ancak mahkeme tarafından nafaka bağlanabilir.

Nafaka Çeşitleri

Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken hakim geçici önlemler almalıdır. Hakim, dava devamında geçici velayeti vermiş olduğu ebeveyn lehine tedbir nafakası ödenmesin ya da boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf adına ödenecek olan geçici aylıktır.

İştirak Nafakası: Tarafların müşterek çocuğu bulunuyor ve müşterek çocuğun velayeti kime veriliyor ise eğitim, bakım, sağlık ve okul masraflarını karşılayan aylığın ödenmesidir.

Yoksulluk Nafakası: Tarafların boşanması ile yoksulluğa düşecek olan eşin ve daha az kusurlu olan eşin talep edeceği aylıktır.

Boşanma Davasında Nafakayı Kim Talep Edebilir?

Genel kanı yalnızca erkeklerin nafaka ödeme yükümlülüğü olduğu yönündedir. Ancak boşanma davasında nafakayı taraflardan her ikisi de talep edebilmektedir. Fakat yoksulluk nafakası her iki taraf adına imkan tanısa da uygulamada yoksulluk nafakası yalnızca kadınlara ödenmektedir.

Eşlerden birisi boşanma davası nedeniyle refah durumu düşmüş ve herhangi bir yerden geliri bulunmuyor ise dava süresince tedbir, dava sonuçlanınca yoksulluk nafakasına dönüşmesini talep edebilecektir. Bunun yanında çocuk adına dava süresince tedbir, dava sonuçlanınca iştirak nafakasına dönüşmek üzere nafaka ödenmesini isteyebilecektir.

Justice

Şanlıurfa Tazminat Avukatı

MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT

Maddi ve Manevi Tazminat Nedir?

Öncelikle tazminatın tanımını yapacak olursak tazminat; kişiye haksız yere olarak yapılan fiil nedeniyle uğramış olduğu zararın maddi ve manevi olarak para karşılığı ödenmesidir. Taraflar evlilik içerisinde maddi-manevi olarak zarara uğramış ve eş kusurlu ise tazminat ödeyebilir. Eşlerin boşanması durumunda Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen şartların olması halinde birbirlerinden maddi veya manevi tazminat talep etme hakları vardır. Boşanma davasında tazminat talep edecek olan kişinin kusursuz olma unsuru aranmamakta olup önemli olan diğer taraftan daha az kusurlu olması gerekmektedir.

Boşanmada Tazminatı Kim İsteyebilir?

Günümüz boşanma davalarına bakıldığında her iki tarafında boşanmaya neden olacak kusurları olduğu görülmektedir. Ancak tazminat talep edecek olan kişi, karşı taraftan daha az kusurlu ya da boşanmaya sebebiyet veren durumlarda kusursuz olmalıdır. Şöyle ki; kusurlu da olsa tazminat talep edebilir; diğer taraftan daha az kusurlu olmak şartıyla. Bir önemli husus da tazminat talep edecek olan kişinin boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle mevcut ya da olası menfaatlerinin zedelenmesi gerekmektedir. Daha doğru deyişle eğer evlilik devam etmiş olsaydı ileride sağlayacağı menfaatler için tazminat isteme hakkı bulunur.

Boşanmak İsteyen Taraf Tazminat İsteyebilir Mi?

Tazminat istemek için belli başlı şartlar vardır. Bu şartlar arasında ise boşanmanın kimin isteyip kimin istemediği önemli değildir. Burada önemli olan ve anahtar kelimeler menfaat zedelenmesi ve kusurdur. Yukarıda da bahsedildiği gibi tazminat talep edecek olan tarafın mevcut ya da olası menfaatinin zedelenmesi ve aynı zamanda da boşanmaya neden olan olaylarda kusursuz ya da karşı taraftan daha az kusurlu olması gerekmektedir.

Business Meeting

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı 

Günümüzde boşanma sürecine giren taraflar evliliğin bitiminden çok malların nasıl paylaşacağı sorun olmaktadır. Mal rejimi tasfiyesi, evli çiftlerin evlilik birliği içerisinde sahip edinmiş olduğu malların evliliklerinin sona ermesi sonrasında paylaşımın nasıl yapılacağına dair kuralları içermektedir. Eşler evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları mal paylaşımına dair kendi aralarında rejim türlerinden birini seçerek sözleşme imzalayabilirler. Ancak eşler mal rejimi türlerinden birini seçmemişler ise nikah tarihlerine göre yasal mal rejimi hangisi ise o yasal mal rejimine tabi olacaklardır.

Mal rejiminin türleri, çiftlerin nikah tarihine göre hangi yasal mal rejimine dahil oldukları, yasal mal rejimini tercih etmeyen çiftlerin diğer türlerden birini nasıl seçebileceklerine dair bilgiler detaylı olarak anlatılacaktır. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse 01.01.2002 tarihinden sonra evlenen çiftlerin yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma iken 01.01.2002 öncesi yasal mal rejimi ise mal ayrılığı rejimine dahildir. Günümüzde yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir.

Edinilmiş mallara katılma rejim türünü tercih etmeyen çiftler mal rejimi sözleşmesi ile noterde diğer üç türden biri olan mal rejimini tercih edebilirler. Taraflar mal rejimi sözleşmesi imzalarken dikkat etmesi gerektiği hususlar bulunmaktadır. Öncelikle Türk Medeni Kanunu’nda sayılan dört tür mal rejiminden yasal olmayan diğer üçünden birini tercih etmek zorundadırlar. Mal rejimi sözleşmesini noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapabilirler. Kanunda sayılan bu üç türden mal rejimi evlilik sırasında veya evlilik öncesi seçebilirler. Hatta Türk Medeni Kanunu’na göre taraflar evlenme başvurusu sırasında da seçecekleri mal rejimi türünü yazılı olarak bildirebilirler.

Justice

Şiddet denilince akla hep fiziksel olarak gösterilen kaba kuvvet akla gelse de insanın psikolojisini bozan başka şiddet türleri de bulunmaktadır.

Ekonomik Şiddet

Yalnızca karı-koca ilişkisinde değil, aile içerisinde de görülen bir şiddet türüdür. Ekonomik olarak kısıtlanarak ekonomik yönden özgürlüğünü kısıtlanan kişiye karşı ekonomik şiddet uygulanmış olmaktadır. Aile içerisinde yalnızca kadın olduğu için mirastan mahrum edilmiş olduğu durumlar bulunmaktadır.

Ailesine para vermemesi ya da kısıtlı bir miktarda para vermesi, evin ihtiyaçlarını gidermemesi ya da eşinin kendi olanaklarıyla kazandığı parayı elinden zorla alması gibi ekonomik yönden kısıtladığı bir şiddet türüdür.

Psikolojik Şiddet

Psikolojik şiddet, ruh sağlığını derinden yaralayan bir şiddet türüdür. Fiziksel şiddetten daha fazla örnek sıralanabilir. Kadın ile erkeğin iletişim kurduğu herhangi bir ortamda meydana gelebilir. Karşı tarafı iğneleyici, küçük düşürücü, özgüven zedeleyici hareketlerde bulunması, aşağılaması, bağırması psikolojik şiddete maruz kaldığının göstergesidir. Bunun yanında evli çiftlerde eşin verilmesi gereken tepkileri vermediği zaman da psikolojik yönden şiddet uygulamış olmaktadır. Örneğin; eşinin yapmış olduğu yemeğe ‘eline sağlık’ dememesi, işten geldikten sonra eşiyle tek bir laf konuşmayıp sohbet etmemesi dahi psikolojik şiddete girmektedir.

Fiziksel Şiddet

Birçok kişinin bildiği şiddet türüdür. Genellikle fiziksel şiddeti uygulayan taraf erkek olmaktadır. Kaba gücünü başkası üzerinde kullanılması bu şiddet türüne girmektedir. Örneğin; yumruk atmak, tekme atmak, tokat atmak gibi fiziksel biçimde şiddet gösteren hareketlerdir.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu, rapor isteyen kişinin darba uğrayıp uğramadığını tespit eden bir rapordur. Başvuruda bulunan kişi darp edilmiş ise darbın niteliği, uzunluğu ve derinliği tespit edilecektir. Darp raporu almadan karakola başvurularak darp edildiğine dair şikayette bulunan kişi polis aracılığıyla hastaneye sevk edilerek rapor almasını sağlamaktadırlar.

Evden Uzaklaştırma Kararı

Şiddet gören ya da şiddet tehlikesi altında bulunan kişi, şiddet uygulama ihtimali olan kişinin konuttan uzaklaşmasını isteyen kişinin talebiyle evden uzaklaştırma kararı çıkarılabilecektir. Şiddet uğrama şartı ile istemek değil, şiddete uğramamış ancak şiddete uğrama tehlikesi altında olan kişi de uzaklaştırma kararının çıkarılmasını talep edebilecektir.

Boşanma Davalari | Avukat Muhammet EREN: Haberler ve Güncellemeler
bottom of page