top of page

CEZA DAVALARI ve AĞIR CEZA AVUKATLIĞI

CEZA DAVALARI

Devletin, kanunla düzenlediği ve hükümle de uygulanmasını sağladığı cezanın genel amacı, işlenen suç ile bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek ve suç işleyenleri ıslah ederek topluma kazandırmaktır.
Söz konusu süreç ceza adalet sistemini teşkil eder. İşlenen bir suçta maddi gerçeğe ulaşmak için başvurulan ceza muhakemesi ise suç işlendiğinin öğrenilmesiyle başlayıp, açılan kamu davası ve re sen yapılan araştırma ile varılan yargılama sonucunda, sanık veya sanıklar hakkında bir hüküm verilmesine kadar geçen süreci ifade eder.

Ceza Kanunları Kitabı

Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen mahkemeye ceza muhakemesi kanunu denir. Ceza davaları da bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesini üzerine başlayan ve bu şüphenin sona ermesine kadar devam eden yargısal sürece denir.

Ceza davaları 3 temel şekilde faaliyet gösterir.

1. Tez (iddia)

2. Antitez(savunma) 3.Sentez(yargılama)

Savcı tezi ortaya atar, mesela, “(A) şahsı hırsızlık yapmıştır”(iddia) böylece yargılama faaliyeti yani ceza davası başlar. Bundan sonra zanlı veya vekili olan ceza davası avukatı antitez yani savunma ileri sürer. Hakim de tezi yani iddianameyi okur, antitezi değerlendirerek özgür iradesiyle adil bir karara varır ve senteze ulaşır.

Ceza Davalarına bakan mahkemeler;

Asliye Ceza Mahkemeleri : En hafif cezaları gerektiren suçları işleyenleri yargılarlar ve kanunda gösterilen diğer işleri yaparlar. Bu mahkemelerde tek yargıç bulunur. Savcı bulunmaz.

Ağır Ceza Mahkemeleri: Ölüm, ağır hapis ve 10 seneden fazla hapis cezasını gerektiren suçları işleyenleri yargılarlar. Birisi başkan ikisi üye olmak üzere 3 yargıç bulunur. Asliye Mahkemelerinde

olduğu gibi Ağır Ceza Mahkemelerinde kamu oyu adına davacı olarak savcı bulunur.

Business Meeting

Ofisimiz ŞANLIURFA VE ANKARA başta olmak üzere, Ceza Avukatı olarak uzman Ceza Avukatları ile güçlü çözüm ortaklarına sahiptir. Bu anlamda uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, hakaret, tehdit, şantaj, mala zarar verme, basit ve nitelikli hırsızlık, cinsel taciz, cinsel saldırı, dolandırıcılık,  taksirle adam öldürme, taksirle yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, vergi suçları ve birçok alanda müvekkillerine öngörülü ve profesyonel hukuki destek sağlanmaktadır. Kolluk ve savcılık ifadelerinde müvekkilleri ile birlikte hazır bulunan avukatlarımız, Sulh Ceza Hâkimliği sorgularına da iştirak etmekte, infaz hukukuna ilişkin başvuruları da yapmaktadırlar.

Justice
CEZA DAVALARI: Haberler ve Güncellemeler
bottom of page