top of page

SİGORTA HUKUKU

ŞANLIURFA SİGORTA AVUKATI

sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER KAYBI

1. Değer kaybı tazminatı nedir?
Değer kaybı tazminatı, kısaca kaza yapan aracın ikinci el piyasasında, yani rayiç bedelinde meydana gelen azalmaları ifade etmek için kullanılır.

2. Değer kaybı tazminatı kim tarafından karşılanır?


Bu tazminat, kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası ( Trafik Sigortası ) tarafından karşılanır.

3. Kasko değer kaybı tazminatını öder mi?
Kasko sigortaları kendi kusurumuz sebebiyle, kendi aracımızda meydana gelen maddi hasarı karşılar. Değer kaybı tazminatı kasko poliçesi teminat kapsamında olmadığından sigorta şirketi ödeme yapmayacaktır.

4. Değer kaybı tazminatını almak için belirli bir süre mevcut mudur?
Değer kaybı tazminatını talep etmek için yasal süreler belirlenmiştir. Bu süreler içerisinde talep edilmediği taktirde hakkımız zaman aşımına uğrayacaktır. Değer kaybı tazminatı için maddi hasarlı kazalarda zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren 2 yıl, yaralamalı kazalarda 8 yıl, ölümlü kazalarda ise 15 yıldır.

Çarpışma Kapsamı
Sigorta Hukuku: Haberler ve Güncellemeler
bottom of page